Học bổng, Read and learn

Học miễn phí và nhận chứng chỉ trên Coursera với Financial Aid

Trong bài viết này, mình sẽ viết về cách mình xin Financial Aid trên Coursera để học các khóa học trực tuyến lấy chứng chỉ. Với Financial Aid, mình thu lượm được rất nhiều kiến thức trong khi không mất…

Read more