Movie review

Người phụ nữ trong 5 bộ phim Period Drama

Perido Drama *Period drama: những bộ phim lấy bối cảnh một giai đoạn lịch sử xác định. Trong đó, khung cảnh, trang phục, đạo cụ được phục dựng để khắc họa những đặc trưng của văn hóa, cuộc sống con…

Read more