Blog, Movie review

[Movie thoughts] Eat Pray and Love – Chuyến hành trình tìm lại chính mình

Có một lần cô bạn cùng sở thích đọc sách của tôi hỏi “Có phải tác phẩm Ăn cầu nguyện và yêu – Eat Pray and Love của Elizabeth Gilbert là bản tuyên ngôn của phụ nữ thế kỷ 21?”….

Read more