Growing

Chụp ảnh và lý do hoàn hảo để bắt đầu một sở thích

Một mùa hè nữa lại đến rồi. Mùa hè, mùa của những chuyến đi, và chắc cũng quen với thời gian biểu của “học sinh”, mùa hè với mình sẽ có nhiều thời gian nghỉ hơn. Mình lại nghĩ đến…

Read more