Vietnam

[VN] Khám phá Hang Én – Quảng Bình

Hang Én là chặng khởi đầu trước khi vào đến hang Sơn Đoòng. Lần đầu tiên biết đến tour thám hiểm hang động khoảng năm 2016, 2017, mình cũng ham nhưng nhìn giá, lại còn”tour mạo hiểm”, thấy hang động…

Read more