Growing

Self-awareness (tự nhận thức): Sự cân bằng tinh tế giữa cái tôi và sự lắng nghe.          

Tự tin, hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy vậy, chẳng thể có một công thức chung cho tất cả bởi cuộc sống, nhu cầu, thẩm mỹ của mỗi người lại khác nhau. Bài học khó khăn…

Read more