UK diary

[UK] Cuối cùng cũng có lúc ngồi khóc ở Stonehenge

Chuyến đi một mình đầu tiên của tôi là Salisbury và Stonehenge. Ngày hôm đó với tôi là một ngày buồn. Tôi cũng tranh thủ khám phá những thành phố khác ngoài London khi còn hơn 1 tháng ở lại…

Read more