Học bổng

[Apply PhD – Phần 6]: Horizon – Chương trình PhD của mình

Sau các bài chia sẻ về kinh nghiệm apply, hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn về chương trình PhD đã cho mình học bổng và mình sẽ bắt đầu học từ tháng 10/2022. Chương trình mình học mang tên…

Read more