Calligraphy

Mình học được gì sau 1 năm luyện Calligraphy

Như đã viết trong bài blog đầu tiên của mình về Calligraphy, mình sẽ nhìn lại sau một năm, mình đã tiến bộ như thế nào. Mua đồ dùng gì để bắt đầu học Calligraphy Mình có một cuốn sổ…

Read more