Tarot

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo: Bài học về tình yêu từ lá bài Tarot The Lovers và The Devil

Dạo gần đây, khi biết mình biết trải bài Tarot, rất nhiều người bạn của mình nhờ mình trải bài. Thậm chí, vừa tuần trước trải xong, tuần này bạn ấy lại hỏi trải bài tiếp xem có khác gì…

Read more