Category

Blog

Update my latest post

UK diary

[UK] Ngôi nhà của tôi ở London

Ngày 15/9/2018 Thư đến London và tôi chính thức được vào nhà. Tôi với Thư quen nhau chắc chỉ khoảng 1 tuần trước khi hai đứa quyết định ở chung để chia tiền phòng trong cuộc sống đắt đỏ London….

Read more
bài học cuộc sống
Read and learn

Tổng hợp những bài báo hay

Bài viết này mình sẽ dẫn link lại tất cả các bài viết / articles mình thấy rất truyền cảm hứng, cho mình nhiều bài học mà mình đọc được từ các trang web các nhau, cũng để dễ tìm…

Read more
Close
EnglishTiếng Việt
error: Content is protected !!