Tag

du học London

UK diary

[UK] Ngôi nhà của tôi ở London

Ngày 15/9/2018 Thư đến London và tôi chính thức được vào nhà. Tôi với Thư quen nhau chắc chỉ khoảng 1 tuần trước khi hai đứa quyết định ở chung để chia tiền phòng trong cuộc sống đắt đỏ London….

Read more
Close
error: Content is protected !!