Tag

review

Read and learn

Giá sách của mình

Từ khi Instagram review sách @vitamin.books có nhiều lượt theo dõi hơn, mình cũng vì thế mà có động lực để đọc nhiều sách hơn. Sau đó, bạn bè mình cũng biết đến mình là đứa cũng chăm chỉ đọc…

Read more
Close
error: Content is protected !!