Growing

Bàn về Tâm linh (Phần 2): Cách mình tự học Tarot và những điều mình đã học được

Tuần vừa rồi, theo lời giới thiệu của bạn bè, một người em đọc Tarot chuyên nghiệp nhờ mình đọc Tarot cho em ấy. Mình toát hết mồ hôi, hỏi ngay lại bạn mình “Dịch vụ tôi làm thì không…

Read more