Book review

[Book review] Con đường hồi giáo – Có thể Thượng Đế có thật!

“Con đường hồi giáo” tác giả Nguyễn Phương Mai xuất bản từ năm 2014. Khi ấy rất nhiều bạn bè mình chia sẻ cuốn sách này, lúc mà sách du ký, tuyên ngôn “Cuộc đời là những chuyến đi” rầm…

Read more