UK diary

[UK] Nhật ký viết luận văn và về chuyện học hành

Tháng 8 năm ngoái, tôi đang bù đầu gấp rút để hoàn thành luận văn thạc sĩ. Có lẽ với một đứa tiếng Anh chỉ đủ dùng qua ngày và chấp nhận chọn đề tài và phương pháp mình chưa…

Read more